Matějovo pekařství a.s.

Zborovecká 1193/10
Blansko 678 01

IČO: 27165906
DIČ: CZ27165906

E-mail: objednavky@matejovopekarstvi.cz
Telefon: 516 417 503 - 4 | 516 417 501
Mobilní číslo: 724 776 416